MERYEM – (Doç. Dr. Kemal Yıldız)

İslam karşıtları ve bazı oryantalistler Kuran’ı Kureyşli Abdullah oğlu Muhammed’in yazdığını iddia etmektedirler. Bunu ispat etmek için ileri sürdükleri argümanlardan birisi de Meryem Suresi’nin 28’nci ayetidir. Bu ayette Meryem için “EY HARUN’UN KIZKARDEŞİ…” şeklinde hitap edilmektedir. İslam karşıtları ve oryantalistlere göre Abdullah oğlu Muhammed’in bu ayette bahsi geçen, İsa’nın annesi olan Meryem’i Tevrat’taki Harun ve Musa’nın kız kardeşi olan Meryem (Miriam) ile karıştırdığını ve böylece tarihi olarak büyük bir hata yaptığını öne sürerler.

Bu konuda araştırma yapan arkadaşım Doç. Dr. Kemal Yıldız, bu iddianın geçersiz olduğuna dair etimoloji, kültür, Tevrat, İncil, ve Kuran’ın konu ile ilgili kronolojisi üzerine geniş ve titiz bir çalışma yaparak iddianın geçersizliğini aşağıdaki dosyada delillerle göstermektedir.

MERYEM.pdf