RAUF & RAHİM

19 sayısalcıları, Tevbe 128’nci ayette geçen “Rauf ve Rahim” sıfatlarının Peygamber için kullanılamayacağını ileri sürmekte, Kuran’daki sayısal kodlamanın da bunu desteklediğini iddia etmektedirler. Bu makalede her iki kavramın Kuran çerçevesinde Allah ve beşer için kullanımları ve Kuran’daki sayısal pozisyonları analiz edilecektir.

RAUF & RAHİM.pdf