RAD 13

Ateistler bu ayetin gerçek manasını bilmedikleri için onların alayları Kuran kelimelerinin tam çevirisi olmayan meallere yönelik olmaktadır. Oysa bu ayette yer alan 4 kelimenin etimolojisi araştırılsaydı, hem mealciler hem ateistler olumsuz mana yerine ayette olumlu olan bir ifade kullanıldığını anlayacaklardı. RAD-13.pdf

MERYEM – (Doç. Dr. Kemal Yıldız)

İslam karşıtları ve bazı oryantalistler Kuran’ı Kureyşli Abdullah oğlu Muhammed’in yazdığını iddia etmektedirler. Bunu ispat etmek için ileri sürdükleri argümanlardan birisi de Meryem Suresi’nin 28’nci ayetidir. Bu ayette Meryem için “EY HARUN’UN KIZKARDEŞİ…” şeklinde hitap edilmektedir. İslam karşıtları ve oryantalistlere göre Abdullah oğlu Muhammed’in bu ayette bahsi geçen, İsa’nın annesi olan Meryem’i Tevrat’taki Harun ve …

Continue reading ‘MERYEM – (Doç. Dr. Kemal Yıldız)’ »

19 + Başka Bir Sayı

    19 + BAŞKA BİR SAYI (Tarık Arabacı ve Edip Yüksel ile bir tartışmamız)   Kuran’ın iki sayı ile aynı anda sistemleşmiş yapısını aşağıdaki linkte tahlil etmek ve eleştirmek amacıyla bir makale yazan arkadaşımız Tarık Arabacı ve onu destekleyen Edip Yüksel ile yapılan bir tartışmamız. Tarık, 7-19 ikilisinin anlamsız olabileceği tezi üzerine çalışma yaparken, …

Continue reading ‘19 + Başka Bir Sayı’ »

Reşad’a Mektup

Rashad Khalifa hayatta olsaydı ona bir mektup yollamayı çok isterdim. Keşke şu an hayatta olsaydı. Kendisini tanımıyorum ancak, Reşad’ın 19 ile ortaya attığı Tevbe: 128 ve 129’un Kuran ayetleri olmadığına dair iddiasını, iddia ettiği 19 ile tartışmak isterdim. El-Mesani İkili sayısal sistem ile 9:128, 129 için ortaya çıkan delillere karşı eminim Reşad kendi takipçilerinden daha …

Continue reading ‘Reşad’a Mektup’ »