RASUL & NEBİ

Yıllardır tartışılagelen Rasul & Neby kavramları hakkında, Kuran ayetleri çerçevesinde yapılan analitik bir çalışma. Ayrıca, bu çalışmada 9:128 ayetinde geçen “RASUL” kelimesinin Kuran’da özel bir yerde konumlanmış olduğu tespit edildi. Ayette geçen bu kelime nedeniyle yapılan matematiksel inceleme sonuçlarında 3:81, 72:27, 40:34, 46:13, 36:3 gibi, üzerinde tartışılan ayetlerde geçen “Rasul” kelimelerinin ne amaçla ve kimin için kullanılmış olduğu net olarak ortaya çıkmaktadır.

RASUL & NEBY.pdf