RASUL & NEBİ

Yıllardır tartışılagelen Rasul & Neby kavramları hakkında, Kuran ayetleri çerçevesinde yapılan analitik bir çalışma. Ayrıca, bu çalışmada 9:128 ayetinde geçen “RASUL” kelimesinin Kuran’da özel bir yerde konumlanmış olduğu tespit edildi. Ayette geçen bu kelime nedeniyle yapılan matematiksel inceleme sonuçlarında 3:81, 72:27, 40:34, 46:13, 36:3 gibi, üzerinde tartışılan ayetlerde geçen “Rasul” kelimelerinin ne amaçla ve kimin …

Continue reading ‘RASUL & NEBİ’ »

MERYEM – (Doç. Dr. Kemal Yıldız)

İslam karşıtları ve bazı oryantalistler Kuran’ı Kureyşli Abdullah oğlu Muhammed’in yazdığını iddia etmektedirler. Bunu ispat etmek için ileri sürdükleri argümanlardan birisi de Meryem Suresi’nin 28’nci ayetidir. Bu ayette Meryem için “EY HARUN’UN KIZKARDEŞİ…” şeklinde hitap edilmektedir. İslam karşıtları ve oryantalistlere göre Abdullah oğlu Muhammed’in bu ayette bahsi geçen, İsa’nın annesi olan Meryem’i Tevrat’taki Harun ve …

Continue reading ‘MERYEM – (Doç. Dr. Kemal Yıldız)’ »

KORUNMUŞ’LUK / MUHAFAZA 15:9

Kuran’ın korunmasını taahhüd eden ayet:  15:9 – “Elbette Zikr’i biz indirdik biz, elbette biz O’nu koruyanlarız da.” Linkteki dosyada Kuran’ın korunumu ile ilgili 15:9 ayetinde geçen “koruma” kelimesi temel alınarak “muhafaza” kelimesi ve tekrarlarının Kuran’daki konumlanma planı ortaya çıkarılmıştır. Allah tarafından kasıtlı yapıldığı anlaşılan bu planlamanın hem ikili sistem 7&19 ile kodlandığını hem de Kuran’ın …

Continue reading ‘KORUNMUŞ’LUK / MUHAFAZA 15:9’ »

19 Sisteminde Çifte Standartlı Metodolojiler

    19 SİSTEMİNDE ÇİFTE STANDARTLI METODOLOJİLER  ELEŞTİRİ Mİ, EMPATİ Mİ? Eleştiri, yol gösterici, gelişmeye destek sağlayıcı ve yapıcı olmalıdır.  Böyle eleştiriler bilimsel gerçekliğin delillerini barındırıyorsa iddia sahipleri kendilerini ve ileri sürdükleri iddialarını geliştirebilirler. Doğru ve sağlıklı bir eleştiri, empati duygusu içermeli, fikirler ve konular üzerinde olmalıdır. 19 savunucularının ikizkodlamaya yaptığı eleştiriler yapıcı olmaktan ötedir. …

Continue reading ‘19 Sisteminde Çifte Standartlı Metodolojiler’ »

Kodlamanın Hata Düzeltme (Error Correction) İddiası Üzerine…

  Şu ana kadar ikili sistem 7-19’a yapılan 3 eleştiri gelişti. Bu iddialar şunlardır: 7-19’un matematiksel olasılık açısından hiçbir özelliği yoktur. Bu iddia yeterince komiktir. Her halûkârda birbirine bağımlı olan farklı iki sayının olasılığı tek sayının olasılığına oranla kat kat düşüktür. “7-19 bir sistem midir ki” şeklinde yapılan ironik soru Bu daha da komik olan …

Continue reading ‘Kodlamanın Hata Düzeltme (Error Correction) İddiası Üzerine…’ »

Adem & İsa Dualitesi ve Misakın Elçisi

Kuran’da İsa peygamber Adem için (dualitede) Saatin Bilgisi olarak nitelendirilir. Son Peygamber olarak Misak Resul’ü olan Peygamberimiz ise, Saat’in sonuna kadar elçiliği devam edecek bir risaletle gönderilmiştir. Aşağıdaki linkte bulunan dokümanda, vahye dayanan deliller ışığında araştırılıp yazılmış, Kuran’ın sayısal tablolarının ortaya çıktığı çarpıcı delilleri ve diğer Kutsal metinlerde yer alan Misak Elçisi’nin haberlerini göreceksiniz. http://www.ikizkod.com/adem&isa.pdf

Müddessir ve Hicr Surelerinin Etimolojik Analizi

MÜDDESSİR VE HİCR SURELERİNİN ETİMOLOJİK TEMELDE TERCÜMELERİ Müddessir Suresi’nde geçen 19 sayısını temel alarak iki ayeti Kuran dışı sanan ilk kişi Rashad Khalifa’dir. Günümüzde Reşad’ı takip ederek onun gibi Kuran’ın iki ayetini matematiksel delillere dayanarak reddeden rasyonalist bir anlayış mevcuttur. Bunlar sureyi kendilerine inmiş gibi algılayarak tercüme etmekte ve kendi görüşlerine oturtmaya çalışmaktalar. Evet, sure …

Continue reading ‘Müddessir ve Hicr Surelerinin Etimolojik Analizi’ »