KURAN’DA 7 & 19’LU TEK – ÇİFT TABLOSU

Kuran ikili kod sistemiyle vahyedildiği için Kuran’da ortaya çıkan her 19k tablosunda ilk bakışta görünmese bile muhakkak 7 ile örülü bir kodlamanın var olduğu muhakkaktır. Sure ve ayet sayısı toplandığında 19’un katı olan Kuran’ın 12 suresi vardır. Bu surelerin tek ve çift durumlarına bakıldığında olağanüstü denklikler yer almaktadır. Bu tabloda ilk bakışta görünmeyen fakat her bir birimi, her sütunu görünmez halde sistematik olağanüstü 7’li kodlamayı da barındırmaktadır.

19k Tek Çift Eşitliği.pdf