KORUNMUŞ’LUK / MUHAFAZA 15:9

Kuran’ın korunmasını taahhüd eden ayet:

 15:9 – “Elbette Zikr’i biz indirdik biz, elbette biz O’nu koruyanlarız da.”

Linkteki dosyada Kuran’ın korunumu ile ilgili 15:9 ayetinde geçen “koruma” kelimesi temel alınarak “muhafaza” kelimesi ve tekrarlarının Kuran’daki konumlanma planı ortaya çıkarılmıştır. Allah tarafından kasıtlı yapıldığı anlaşılan bu planlamanın hem ikili sistem 7&19 ile kodlandığını hem de Kuran’ın iniş tarihinden bu yana sure ve ayet sıralamasının değişmediğini kanıtlamaktadır.

Dosyada ayrıca 7&19’un geçtiği Hicr & Müddessir surelerinin Kuran’daki konumlanma durumları ele alınmıştır. Bu iki surenin de kasıtlı bir planlamayla Kuran’da yerleşik olduğu anlaşılmıştır.

KORUNMUŞ’LUK / MUHAFAZA 15:9.pdf