KARGALAR İSE SİYAHMIŞ

Reşad’ın 35:27 ayeti için sözde yetkilendirildiği çevirisindeki af edilemez yanlış, Kuran bunu hedef alarak Tevbe Suresi’nin 129 ayetten oluştuğunu, Reşad’ın bu konuda da yanıldığını nokta atışı yaparak kanıtlamaktadır.

“AND THE RAVENS ARE BLACK.”

Signed by Rashad Khalifa

Kargalar Siyahmış.pdf