Müddessir ve Hicr Surelerinin Etimolojik Analizi

MÜDDESSİR VE HİCR SURELERİNİN ETİMOLOJİK TEMELDE TERCÜMELERİ

Müddessir Suresi’nde geçen 19 sayısını temel alarak iki ayeti Kuran dışı sanan ilk kişi Rashad Khalifa’dir. Günümüzde Reşad’ı takip ederek onun gibi Kuran’ın iki ayetini matematiksel delillere dayanarak reddeden rasyonalist bir anlayış mevcuttur. Bunlar sureyi kendilerine inmiş gibi algılayarak tercüme etmekte ve kendi görüşlerine oturtmaya çalışmaktalar. Evet, sure bir bakıma onlar için indi, fakat onların Kuran bütünlüğü kapsamında ne kadar yanlış yolda olduğunu göstermek için… İşte, gerek Hicr Suresi’ndeki, gerek Müddessir Suresi’ndeki gaybî haberler bunu bildirmektedir. Bu bilgilerin yer aldığı dosyayı aşağıdaki linkten pdf olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Müddessir ve Hicr Surelerinin Etimolojik Analizi.pdf