19 Sisteminde Çifte Standartlı Metodolojiler

    19 SİSTEMİNDE ÇİFTE STANDARTLI METODOLOJİLER  ELEŞTİRİ Mİ, EMPATİ Mİ? Eleştiri, yol gösterici, gelişmeye destek sağlayıcı ve yapıcı olmalıdır.  Böyle eleştiriler bilimsel gerçekliğin delillerini barındırıyorsa iddia sahipleri kendilerini ve ileri sürdükleri iddialarını geliştirebilirler. Doğru ve sağlıklı bir eleştiri, empati duygusu içermeli, fikirler ve konular üzerinde olmalıdır. 19 savunucularının ikizkodlamaya yaptığı eleştiriler yapıcı olmaktan ötedir. …

Continue reading ‘19 Sisteminde Çifte Standartlı Metodolojiler’ »

Kodlamanın Hata Düzeltme (Error Correction) İddiası Üzerine…

  Şu ana kadar ikili sistem 7-19’a yapılan 3 eleştiri gelişti. Bu iddialar şunlardır: 7-19’un matematiksel olasılık açısından hiçbir özelliği yoktur. Bu iddia yeterince komiktir. Her halûkârda birbirine bağımlı olan farklı iki sayının olasılığı tek sayının olasılığına oranla kat kat düşüktür. “7-19 bir sistem midir ki” şeklinde yapılan ironik soru Bu daha da komik olan …

Continue reading ‘Kodlamanın Hata Düzeltme (Error Correction) İddiası Üzerine…’ »

Adem & İsa Dualitesi ve Misakın Elçisi

Kuran’da İsa peygamber Adem için (dualitede) Saatin Bilgisi olarak nitelendirilir. Son Peygamber olarak Misak Resul’ü olan Peygamberimiz ise, Saat’in sonuna kadar elçiliği devam edecek bir risaletle gönderilmiştir. Aşağıdaki linkte bulunan dokümanda, vahye dayanan deliller ışığında araştırılıp yazılmış, Kuran’ın sayısal tablolarının ortaya çıktığı çarpıcı delilleri ve diğer Kutsal metinlerde yer alan Misak Elçisi’nin haberlerini göreceksiniz. http://www.ikizkod.com/adem&isa.pdf

Müddessir ve Hicr Surelerinin Etimolojik Analizi

MÜDDESSİR VE HİCR SURELERİNİN ETİMOLOJİK TEMELDE TERCÜMELERİ Müddessir Suresi’nde geçen 19 sayısını temel alarak iki ayeti Kuran dışı sanan ilk kişi Rashad Khalifa’dir. Günümüzde Reşad’ı takip ederek onun gibi Kuran’ın iki ayetini matematiksel delillere dayanarak reddeden rasyonalist bir anlayış mevcuttur. Bunlar sureyi kendilerine inmiş gibi algılayarak tercüme etmekte ve kendi görüşlerine oturtmaya çalışmaktalar. Evet, sure …

Continue reading ‘Müddessir ve Hicr Surelerinin Etimolojik Analizi’ »

BSM – ?

Besmelenin Kuran’ın ilk ayeti olarak dikkat çekiciliği ve Kuran’da alabildiğine yaygın yapısı ona farklı ve önemli bir özellik vermektedir. Başındaki ilk kelime olan BSM’nin elifli mi, yoksa elifsiz mi yazılacağı konusu önceki yüzyıllarda tartışma konusu değilken, günümüzde sayısal sistemle alakalı çalışmaların ortaya çıkışıyla besmelenin toplam harf sayısı tartışma konusu yapılmış ve yapılmaktadır. Bu tartışmaların başlangıcını …

Continue reading ‘BSM – ?’ »