Adem & İsa Dualitesi ve Misakın Elçisi

Kuran’da İsa peygamber Adem için (dualitede) Saatin Bilgisi olarak nitelendirilir. Son Peygamber olarak Misak Resul’ü olan Peygamberimiz ise, Saat’in sonuna kadar elçiliği devam edecek bir risaletle gönderilmiştir. Aşağıdaki linkte bulunan dokümanda, vahye dayanan deliller ışığında araştırılıp yazılmış, Kuran’ın sayısal tablolarının ortaya çıktığı çarpıcı delilleri ve diğer Kutsal metinlerde yer alan Misak Elçisi’nin haberlerini göreceksiniz. http://www.ikizkod.com/adem&isa.pdf

Müddessir ve Hicr Surelerinin Etimolojik Analizi

MÜDDESSİR VE HİCR SURELERİNİN ETİMOLOJİK TEMELDE TERCÜMELERİ Müddessir Suresi’nde geçen 19 sayısını temel alarak iki ayeti Kuran dışı sanan ilk kişi Rashad Khalifa’dir. Günümüzde Reşad’ı takip ederek onun gibi Kuran’ın iki ayetini matematiksel delillere dayanarak reddeden rasyonalist bir anlayış mevcuttur. Bunlar sureyi kendilerine inmiş gibi algılayarak tercüme etmekte ve kendi görüşlerine oturtmaya çalışmaktalar. Evet, sure …

Continue reading ‘Müddessir ve Hicr Surelerinin Etimolojik Analizi’ »

Yedi-On Dokuz Kelimeleri ve Kuran’daki Türevleri

Türevleriyle birlikte Yedi ve On Dokuz kelimelerinin Kuran’daki yerleşimleri olağanüstü sonuçlar veren bir tarzda vahyedilmiş oldukları gözlemlenmiştir. Sayısal sistemin ilk çıktığı 1974 tarihinden 7 ve 19’un kayıtlı olduğu sure-ayet numaralarına, Referans ayetteki sayısal değerinden “129” işaretine … kadar sayısal sistemle alakalı daha birçok sayısal veri Yedi ve On Dokuz kelimelerinde gizemli bir şekilde yer almaktadır. …

Continue reading ‘Yedi-On Dokuz Kelimeleri ve Kuran’daki Türevleri’ »

1974 EBU KHUZEYME 7419

İki sayı 19 ve 74, ardışık dizilişi (concatenation); 1974 ve 7419… 19’un bulunuş tarihi 1974 olarak bilinir. Müddessir suresi 74, içindeki 19 ve ardı sıra tartışmalar… Tartışma sürecinde iki soru var: 1) Neden iki farklı sayı birleştirilmektedir? 2) Neden74 değil de öncelik sırası 19’da, neden 7419 değil? Verilen cevap şu: “Matematikte concatenation denilen bir konu …

Continue reading ‘1974 EBU KHUZEYME 7419’ »

29 Başlangıç Harfli Sure: Büyük LEWWAHA

29 Başlangıç Harfli Sure: Büyük LEWWAHA   Sıradan bir okuyucu Kuran’ı incelediğinde bazı surelerin başında geçen anahtar harflerin karmaşık  şekilde geçtiğini fark edecektir. Oysa, Kuran’ın 29 Başlangıç Harfli Suresi matematiksel simetrik bir denge teşkil eder. Bu denge büyük ve kapsamlı bir LEWWAHA’dır. http://www.ikizkod.com/BH.pdf

BSM – ?

Besmelenin Kuran’ın ilk ayeti olarak dikkat çekiciliği ve Kuran’da alabildiğine yaygın yapısı ona farklı ve önemli bir özellik vermektedir. Başındaki ilk kelime olan BSM’nin elifli mi, yoksa elifsiz mi yazılacağı konusu önceki yüzyıllarda tartışma konusu değilken, günümüzde sayısal sistemle alakalı çalışmaların ortaya çıkışıyla besmelenin toplam harf sayısı tartışma konusu yapılmış ve yapılmaktadır. Bu tartışmaların başlangıcını …

Continue reading ‘BSM – ?’ »

19 + Başka Bir Sayı

    19 + BAŞKA BİR SAYI (Tarık Arabacı ve Edip Yüksel ile bir tartışmamız)   Kuran’ın iki sayı ile aynı anda sistemleşmiş yapısını aşağıdaki linkte tahlil etmek ve eleştirmek amacıyla bir makale yazan arkadaşımız Tarık Arabacı ve onu destekleyen Edip Yüksel ile yapılan bir tartışmamız. Tarık, 7-19 ikilisinin anlamsız olabileceği tezi üzerine çalışma yaparken, …

Continue reading ‘19 + Başka Bir Sayı’ »