KURAN KELİMELERİ SAYISI

Kuran’da yer alan tüm kelimelerin kaç taneden oluştuğuna dair ortaya konulan net bir çalışma. PDF’nin içinde kelimelerin geçişlerini ve adetlerini gösteren Excel tablosunun linki de mevcuttur. Kuran Kelime Sayısı.pdf

Allah İsim Tablosu

Aşağıdaki dosyada yer alan iddia “Kuran Hiç Tükenmeyen Mucize” adlı kitapta geçmektedir. Dr. Cesar Adip Majul, 9:128-129 ayetleri inkar edilmeden önceki yıllarda bu iddiayı ilk ortaya atan şahıstır. Edip Yüksel de bunu 80’li yıllarda çevirmenliğini yaptığı “Kuran En Büyük Mucize” adlı kitabın ekler bölümüne yerleştirerek yayınlamıştır. Allah İsim Tablosu.pdf

RAUF & RAHİM

19 sayısalcıları, Tevbe 128’nci ayette geçen “Rauf ve Rahim” sıfatlarının Peygamber için kullanılamayacağını ileri sürmekte, Kuran’daki sayısal kodlamanın da bunu desteklediğini iddia etmektedirler. Bu makalede her iki kavramın Kuran çerçevesinde Allah ve beşer için kullanımları ve Kuran’daki sayısal pozisyonları analiz edilecektir. RAUF & RAHİM.pdf

RASUL & NEBİ

Yıllardır tartışılagelen Rasul & Neby kavramları hakkında, Kuran ayetleri çerçevesinde yapılan analitik bir çalışma. Ayrıca, bu çalışmada 9:128 ayetinde geçen “RASUL” kelimesinin Kuran’da özel bir yerde konumlanmış olduğu tespit edildi. Ayette geçen bu kelime nedeniyle yapılan matematiksel inceleme sonuçlarında 3:81, 72:27, 40:34, 46:13, 36:3 gibi, üzerinde tartışılan ayetlerde geçen “Rasul” kelimelerinin ne amaçla ve kimin …

Continue reading ‘RASUL & NEBİ’ »

MERYEM – (Doç. Dr. Kemal Yıldız)

İslam karşıtları ve bazı oryantalistler Kuran’ı Kureyşli Abdullah oğlu Muhammed’in yazdığını iddia etmektedirler. Bunu ispat etmek için ileri sürdükleri argümanlardan birisi de Meryem Suresi’nin 28’nci ayetidir. Bu ayette Meryem için “EY HARUN’UN KIZKARDEŞİ…” şeklinde hitap edilmektedir. İslam karşıtları ve oryantalistlere göre Abdullah oğlu Muhammed’in bu ayette bahsi geçen, İsa’nın annesi olan Meryem’i Tevrat’taki Harun ve …

Continue reading ‘MERYEM – (Doç. Dr. Kemal Yıldız)’ »

KORUNMUŞ’LUK / MUHAFAZA 15:9

Kuran’ın korunmasını taahhüd eden ayet:  15:9 – “Elbette Zikr’i biz indirdik biz, elbette biz O’nu koruyanlarız da.” Linkteki dosyada Kuran’ın korunumu ile ilgili 15:9 ayetinde geçen “koruma” kelimesi temel alınarak “muhafaza” kelimesi ve tekrarlarının Kuran’daki konumlanma planı ortaya çıkarılmıştır. Allah tarafından kasıtlı yapıldığı anlaşılan bu planlamanın hem ikili sistem 7&19 ile kodlandığını hem de Kuran’ın …

Continue reading ‘KORUNMUŞ’LUK / MUHAFAZA 15:9’ »