Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Son İletiler

Sayfa: [1]
1
Kuran’da İsa peygamber Adem için (dualitede) Saatin Bilgisi olarak nitelendirilir. Son Peygamber olarak Misak Resul’ü olan Peygamberimiz ise, Saat’in sonuna kadar elçiliği devam edecek bir risaletle gönderilmiştir.

Aşağıdaki linkte bulunan dökümanda, vahye dayanan deliller ışığında araştırılıp yazılmış, Kuran’ın sayısal tablolarının ortaya çıktığı çarpıcı delilleri ve diğer Kutsal metinlerde yer alan Misak Elçisi’nin haberlerini göreceksiniz.

www.ikizkod.com/adem&isa.pdf
2
Kuran'da Ortancalar Sistemi (1) / 1587 SAYISI
« Son İleti Gönderen: halilbilgili 01 Ekim 2012, 21:38:42 »
1587 sayısının hikmetlerine tanık olacaksınız!

http://sayisaltefsir.weebly.com/1587.html
3
Kuran'da Ortancalar Sistemi (1) / KURAN'DA ORTANCALAR SİSTEMİ
« Son İleti Gönderen: halilbilgili 12 Ağustos 2012, 16:04:44 »
HATIRLI TUZAK

Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu. Ve Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.
                                                                                                                                    Âl-i İmran Sûresi / 54
       
Onlar bir tuzak kurdular, biz de bir tuzak kurduk, ama şuursuzluk eden onlardı...     
                                                                                                                                           Neml Sûresi / 50   
                                                                                                                                                                             

       
İnsanların Allah'ın varlığını, hâkimiyetini ve gönderdiği kitapları tanımayarak yürütmüş oldukları bilimsel araştırmalar ve bu araştırmaların sonuçları bugün dinlerin  gerçekliğini ispatlar bir şekilde Kuran'da açıkça birleşir olmuş, bir anlamda bilimler Kuran'ın Yüce Allah tarafından Muhammed peygambere (Allah'ın selamı üzerine olsun) indirildiğini ispatlamak üzere ister istemez Kuran'ı doğrulamaya başlamışlardır. Yani dinlerden soyutlanmış zannedilen bilimler, bilimlerin gelişmesine katkıda bulunanların farkındalıklarının dışında, takdir edilen vakit gelince Kuran'da inkar edilemez şekillerde belirmişler ve takdir-i ilâhi apaçık delillerle insanların akıl ve vicdanlarına sunulur olmuştur. Yaratmada ve mülk sahipliğinde kişi veya şeylerin Allah'a ortaklığını uydurup benimseyenler veya Allah'ı inkar edenler sırtlarını bilime dayayıp inananların hayatlarını da "Kuran'ı inkar etmek üzere" şekillendirmeye çalışan tuzaklar kurarlarken Allah da onların tuzaklarına karşı hayırlı bir tuzak kurmuş ve inkar edenler bilimleri el yordamıyla takip ede ede gelip bugün Kuran okyanusuna, Allah'ın kurduğu o hayırlı tuzağa düşmüşlerdir.  Yani Kuran 1400 yıl önce,  geleceğe kurulmuş hayırlı bir tuzaktır. Bilim, geliştikçe Kuran'ın içine gömülecektir.                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                           
Nasıl?

Süre tanıyorum onlara. Çünkü benim tuzağım pek yamandır.   
                                                                                            Araf Sûresi / 183

                                                                                                                                                                                                                                                           
İnsanları temelde idealistler ve materyalistler şeklinde ikiye ayıran bilimin sözcüleri, dinleri idealistlerin ürünleri diye tanıtıp akıllara tıkıştırmaya çalışarak düşünce dünyasından sildiklerini zannetmekteler. Bilimin sözcüleri Allah'ın elçilerini de idealist dedikleri sınıfa dahil edip elçilere: "Akıllarındaki boşlukları Tanrı dedikleri hayali kişi ile doldurmuş, bilgisizliklerinden ötürü Tanrı'nın var olduğunu söylemişler" şeklinde bir açıklama ile yaklaşıyorlar. Oysa gerçek tam tersi! Elçiler, Allah'ın takdiriyle, insanların bilmedikleri şeylerden biraz bilerek gelmişken, inkar edip bilime sarılanlar sırf bilmediklerinden ve akıllarındaki boşlukları doldurmak için bilim uğruna çırpınıp durmuşlardır. Ve bu böyle sürüp gitmektedir. Ama artık Kuran'ın insan eseri olan her şeyden ayrı, tertemiz ve güvenilirliği kesin bir kitap olduğunu kabul etmek zorundalar. Bilime gerçekten güveniyorlarsa bunu yapmalılar. Çünkü "Bir gün gökleri tamamen fethederek evrendeki  bu düzenin nereden kaynaklandığını bulacaklarını ve biz cahillerin bilip bilmeden Tanrı dediğimiz o şey neymiş ortaya koyacaklarını(!)" düşünerek içinde debelenip durdukları bilimler bugün onlara şu soruyu soruyor:  Peki  Kuran'daki bu düzen nereden kaynaklanıyor?

Hasılı bilimler Kuran'ın Allah'ın sözü olduğunu bin dille söylüyor. İnkar edenler ise Firavun'un yaptığı gibi yapıyorlar:

                                                                                                                                                                             
"Göklerin sebeplerine ulaşırsam Mûsa'nın tanrısına da ulaşırım. Ben onun yalancı biri olduğunu düşünüyorum."
Firavun'a yaptığı işin kötülüğü bu şekilde süslü gösterildi de yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı hep kayıptadır.                               
                                                                                                                                                                                                 Mü'min Sûresi / 37
                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                               

En doğrusunu Allah bilir.


KURAN'DA ORTANCALAR SİSTEMİ-1

2011 - 2012 yıllarında yazdığımız kitabımız Kuran'da 7 ile 19 sayılarını da içine alan açık bir sayısal sistem  olduğunu göstermektedir. Öyle ki, Kuran'dan bağımsız  olarak  matematiğin  kendisinde  mevcut  olan  bir  düzen  Kuran'da  kullanılarak  ayrıca düzenlenmiş ve özel, Kuran'a özgü bir sistem haline gelmiştir. Bu sistemde önem arz eden şey sayıların birbirlerine göre  konumlarıdır. Tıpkı güneşin etrafındaki gezegenlerin güneşe göre konumlarının önemli oluşu gibi burada da baz alınan sayı  dizilerinde sayıların mer-kezdeki  sayıya göre konumları önemli olmaktadır. Fakat  şunu  da  belirtmek  gerekir ki 7 ve 19 sayıları bu  sistemin  içinde  gerçekten çok önemli iki noktada yer almaktadırlar ve bu iki sayının birbirlerine göre konumları bir estetiğe de sahiptir. Söz konusu sistem istatistik biliminin araçlarından olan "ortanca değer"  ya da "medyan"  adlı merkezsel konum ölçüsü ile açıklanmaya çalışılmıştır.

Kitabımızı şu adresten ücretsiz olarak indirebilirsiniz: www.oku.yolasite.com

4
ARCTİC BUZUL DENİZİ VE KURAN'DA BELİRLENEN KOORDİNATI

ARKTİK OKYANUSU, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın kuzeylerinde yer alan, Kuzey Kutbu'nu kapsayan, buzlarla kaplı denizdir. Uluslararası Hidrografi Örgütü (IHO) tarafından okyanus olarak kabul edilmektedir (Arctic Ocean). Yüzölçümü 14.090.000 km² olan devasa bir alandır. Diğer okyanuslara göre sığ bir deniz olup, en derin noktası 4.665 m, ortalama derinlik 1.038 m'dir. Rusya, ABD, Kanada, Grönland, Norveç ile kıyıları vardır.
http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/arktik_okyanusuKuzey kutbu altında hiçbir kara parçası olmaksızın, denizin üstünde yüzen bir buz kütlesidir. Buradaki buzların erimelerinin deniz seviyelerini pek fazla etkileyeceği sanılmıyor. Bunlar donmuş deniz suyu kütleleri olup denizin üstünde kalan kısımları zaten birkaç metredir. Ancak kuzey kutbu civarındaki Grönland’da ciddi bir buz stoku bulunmaktadır. Sadece bu bölgedeki buzların erimelerinin de deniz seviyesine 7,0-7,5 metre etki edeceği sanılıyor.

Bu toplam 70 metre civarındaki su yükselmesi insan yaşamı bakımından çok ciddi sonuçlara yol açar. Deniz kenarındaki bir gökdelenin 20. katının bile üstüne çıkacak su seviyesi, yeryüzünde nüfus yoğunluğu en fazla olan, en gelişmiş bölgelerin su altında kalacağı anlamına gelir.
…
Zamanımızda kutuplardaki buzlar yine erime safhasındalar. Uydu kaynaklı araştırmalara göre kuzey kutbu denizindeki buz tabakasının yüzde 20’sinin 2050 yılına kadar eriyeceği saptanmış. Hızlanmanın nedeni olarak ozon tabakasının incelmesi ve atmosferdeki karbondioksit seviyesinin yükselmesi gösteriliyor.
http://mavidunya.blogcu.com/kutuplardaki-buzullarin-hepsi-erimis-olsaydi-ne-olurdu/3287066


http://www.google.com.tr/imgres?q=arctic+ocean&um=1&hl=tr&tbm=isch&tbnid=ccQLN60bk1RFvM:&imgrefurl=http://royaldutchshellplc.com/2011/01/25/shell-frozen-out-of-the-arctic-ocean/&docid=ypW1rOrBKFq8oM&imgurl=http://stommel.tamu.edu/~baum/paleo/seamaps/arctic-ocean.gif&w=467&h=463&ei=WM8GUNe9EZSyhAfc6sXlBw&zoom=1&iact=hc&vpx=785&vpy=385&dur=2628&hovh=224&hovw=225&tx=129&ty=132&sig=108274131380771261228&page=1&tbnh=158&tbnw=159&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:17,s:0,i:122&biw=1680&bih=889


KUZEY KUTBUNDAKİ BUZUL SINIRI

Kuzey kutbu, altında hiçbir kara parçası olmaksızın denizin üstünde yüzen bir buz kütlesidir


http://en.wikipedia.org/wiki/Arctic_Ocean

QURAN KUZEY KUTBUNDAKİ BUZUL LİMİTİNİN KOORDİNATINI VERİYOR

Kuran’da, inişinden sonraki zamanlarda gerçekleşecek olan denizlerin şiddetli ısınması ve bu ısınmadan sonra buzulların eriyip diğer denizleri taşırmasını anlatan iki ayet var.

81:6  Denizler kaynatıldığı zaman,

82:3  Denizler akıtılıp taşırıldığı zaman,


Bu iki kısacık ayet durumu kısa öz ve net olarak bildirmektedir. Bu ayetleri belirleyen sure ve ayet numaralarını  +x  ve  +y  olarak koordinat düzlemine uygularsak, Kuzey kutbunda buzlarla kaplı arktik okyanusuna işaret ettiğini görürüz.

Aşağıdaki haritada “Limit of Permanent Ice” yazısına dikkat ediniz. “Sürekli olan buzulların sınırı” demektir. Ve aşağıdaki haritalarda da görebileceğiniz üzere kesik kesik çizgilerle bu sınır belirtilmiş. Enteresan olan şey, bu iki koordinattan biri olan 81:6’nın Arctic okyanusunun buzul kısmının ALT sınırında bir yere, 82:3 kordinatının ise buzul limit sınırının ÜST sınırındaki bir yeri gösteriyor olmasıdır. Başka bir deyişle bu sınır, buzların erimeye başladığından itibaren, buzu olmayan diğer denizlere katılacağı sınırı göstermektedir.
Buna benzer koordinatları toplu halde görebilmek için ayrıca kardeş sitemiz www.yenimucizeler.com’a bakılabilir.


5
UZAYDA İLK İNSAN: “GAGARİN”
ve
KURAN’IN MUCİZEVİ İŞARETİ (RAHMÂN) 55:33

55:33 - Yâ ma'şerel cinni wel insi inisteta'tum en tenfuzuu min aktâris semâwâti wel ardi fenfuzuu, lâ tenfuzuune illâ bi sultân.

Diyanet Meali :
55:33 -  Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç (SULTA) olmadıkça geçip gidemezsiniz.

Bu ayet, insanoğlunun uzaya çıkabileceğini anlatan Kuran’ın biricik ayetidir. Yine bu ayette ön plana çıkan bir kelime “Rahman” formundaki  “sultan” kelimesidir. Ayetteki " lâ tenfuzûne illâ bi sultan" (Sultan olmadan çıkıp gidemezsiniz.) deyimi iki anlamı kendisinde barındırır. Biri, yerçekimi ve atmosferin aşılıp uzay boşluğuna çıkılabilmesinin fiziki olarak çok büyük bir güç gerektirdiğidir (mekiğin ateşleme sistemi). 


Diğeri, aşağıdaki sözlükten de anlaşılabileceği gibi büyük bir iktidar gücün organizasyonu sonucundaki güç anlamını da taşımasıdır.  Yani, çok güçlü bir devletin gücü ve otoritesidir. Uzay çalışmaları bilindiği üzere ancak devlet gücüyle ve devlet otoritesinin kararlarıyla yürütülmüştür. Ayette, sanki bize 1400 yıl önceden, gelecekte uzaya çıkışla ilgili çalışmaların devletlerin gücüyle yapılacağını haber vermekte.

~ Ar sulṭān [#slṭ(n)] 1. iktidar, dünyevi kudret, hükümdarlık [ix], 2. hükümdar
  • ~ Aram şulṭānā שלטנא iktidar, hükümdarlık < Aram #şlṭ שלט egemen olma, iktidar sahibi olma → sulta

http://www.nisanyansozluk.com/?k=sultan

İnsanoğlunun uzaya ilk çıkışı (birçoğumuzun belleğinde olmakla birlikte) araştırıldığında, ilk çıkan insanın Sovyet kozmonot Yuri GAGARİN olduğu bilgisine bir çok kaynakta ulaşabiliriz.

Yuri Gagarin (9 Mart 1934 – 27 Mart 1968)

…Bir dökümhanede çıraklığa başlayan Gagarin daha sonra Saratov`da bulunan yüksek teknik okuluna seçildi. Oradayken “Hava Kulübü”`ne girdi ve küçük uçaklarla uçmayı öğrendi. Bir hobi olarak başladığı bu iş zamanla hayatının önemli bir bölümünü kaplamaya başladı. 1955`de okulunu tamamladı ve bir pilot okulunda savaş uçağı eğitimi almaya başladı. Orada 1957 yılında evleneceği Valentina Goryacheva ile tanıştı. Eğitimden sonra hava şartlarının kötü olduğu Norveç sınırında bir bölgeye atandı. Yetişkin biri olduğunda boyu 157,5 cm civarındaydı.
Uzay Yarışının başlangıç döneminde, Sovyetler kozmonot adaylarını belirlemek için geniş bir tarama programı başlatmışlardı. 20 kozmonot ile Sovyet uzay programına seçilen Gagarin bütün testleri başarıyla atlattı. En sonunda gene yetenekli ve başarılı bir kozmonot olan Gherman Titov ile Yuri Gagarin arasında bir tercih yapılacaktı, Yuri Gagarin seçildi. Bu seçimde soğuk Titov`un aksine Yuri`nin güler yüzlü ve cana yakın bir karakterinin olması ve sade bir çocukluk sürmesinin önemli olduğu söylenir.

12 Nisan1961 tarihinde GAGARİN uzaya çıkan ilk insan oldu. Gemisinin adı Vostok 1 idi.

http://www.hossohbetci.com/blog/yuri-gagarin-kimdir-yuri-gagarin-hayati-yuri-gagarin-biyografisi-yuri-gagarin-hakkinda-google-yuri-gagarin-dedi-yuri-gagarin-resimleri-yuri-gagarin.html

Yuri Alekseyeviç Gagarin: ( 9 Mart 1934 - 27 Mart 1968) 1961 yılında uzaya çıkarak Dünya'yı uzaydan gören ilk insan olan bir Sovyet kozmonotudur. 12 Nisan 1961 tarihinde Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yuri_Gagarin

Yuri Alekseyeviç Gagarin, 9 Mart 1934 - 27 Mart 1968 yılları arasında yaşamış Rus kozmonot. 12 Nisan 1961 tarihinde, uzaya giden ilk insan unvanını aldı. Çığır açan bu deneyimiyle çok sayıda ülkeden onur madalyaları aldı.
http://www.biyografi.info/kisi/yuri-gagarin


Yuri Gagarin (9 Mart 1934 – 27 Mart 1968)

Yuri Gagarin, Gzhatsk yakınlarındaki Klushino`da 9 Mart1934 tarihinde dünyaya geldi. Bu kasabanın adı 1968`de GAGARİN olarak değiştirildi…

http://www.hossohbetci.com/blog/yuri-gagarin-kimdir-yuri-gagarin-hayati-yuri-gagarin-biyografisi-yuri-gagarin-hakkinda-google-yuri-gagarin-dedi-yuri-gagarin-resimleri-yuri-gagarin.html

Uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin’in adını taşıyan ve doğduğu şehir olan Rusya’daki Gagarin şehri 55 derece.33 dakika  enlemi üzerinde bulunmaktadır.

Gagarin (Russian: Гага́рин), known until 1968 as Gzhatsk (Russian: Гжатск), is a town and the administrative center of Gagarinsky District of Smolensk Oblast, Russia,…
http://en.wikipedia.org/wiki/Gagarin,_Russia
Gagarin şehri Rusya’nın Smolensk Oblast eyaletinde bulunmakta ve  55. kuzey enlemi ile 33. doğu boylamının kesişim noktası da bu yönetim birimi sınırlarının merkezi denebilecek bir noktaya denk gelmektedir.
Yukarıdaki açıklamalardan da hemen fark edileceği üzere, iki önemli husus vardır:

1-   Yuri Gagarin’in adını taşıyan şehrin merkezine yakın bir bölgeden, 55 derece 33 dakika enlemi geçmektedir.

2-   İnsanoğlunun uzaya çıkışından bahsedilen ayet Kuran’da Rahman suresinde, yani  55:33’te geçmektedir.  Gagarin şehrinin bağlı bulunduğu  Smolensk Oblast eyaletinin merkezine yakın bir bölgede 55. kuzey enlemi ile 33.doğu boylamı kesişimini tam olarak vermektedir.

Bu iki özelliğin bir arada bulunması ve ayetin anlamının insanlığın uzaya çıkışıyla ilgili olması beraber düşünüldüğünde artık bunları tesadüf olarak niteleyebilmek çok zor olacaktır. Aslında, 55. enlem ile 33. boylamın kesiştiği bölgenin uzaya insan gönderen ilk ülke olan Sovyetler Birliği ve günümüzdeki mirasçısı olan Rusya’nın sınırları içinde olması bile zaten yeterince ilginçtir. Bu özellik yetmezmiş gibi yukarıda belirttiğimiz şekilde Yuri Gagarin’in adı verilen şehrin merkezinden 55 darece 33 dakika enlemi geçmesi tesadüfü ortadan kaldırmaktadır.
Yuri Gagarin’in doğduğu yer ve memleketi olan Smolensk Oblastından  (oblast=eyalet) geçen enlemler arasında, bu eyaletten geçen kısmı en uzun olan enlem 55.kuzey enlemidir. Aynı şekilde bu eyalet sınırlarından geçen boylamlar arasında bu bölgeden geçen kısmı en uzun olan boylam ise 33. doğu boylamıdır. Bu durum 55:33 koordinatlarının tesadüfi olmadığı yönünde yine bir fikir vermektedir.

Şimdi 3 şıklı bir soru:

(a)Yuri Gagarin’in doğduğu Klushino kasabasını Gagarin olarak değiştiren Sovyet hükümeti, bunu sırf  55° 33’ enlem boylamında olduğunu görerek Kuran’a uysun diye mi değiştirdi, (b) veya Peygamber ve arkadaşlarının bir uydusu mu vardı, ki yerküreyi ölçülendirecek bilgiyi toplayıp  Dünya’nın koordinat sistemini kurarak gaybi bir haberle 55:33 ayetini mi oluşturdular, (c) yoksa Kuran’da göklere çıkış ile ilgili net bir bilgi olarak yer alan bu biricik ayet;  geçmişi, an’ı ve geleceği bilen Yüce Yaratıcının bir ölçüsü sonucu mu 55:33 olarak ayarlandı?  Seçim serbest.
6
Adem ve Eşinin Yeryüzüne İndirildiği Yer / Ynt: Adem'in İndirildiği Yer
« Son İleti Gönderen: İmran Akdemir 09 Kasım 2011, 21:54:20 »

ADEM’İN YERYÜZÜ’NE İNDİRİLİŞİNİ BİLDİREN İKİNCİ VE SON AYET

Adem'in "Yeryüzü"ne atılmasını bildiren 2:36 ayetinden başka, Araf suresinde de "yeryüzü" kelimesi ile birlikte bir kez daha (ve son olarak) geçmektedir. Bu ayet yine Adem’in Afrika kıtasına indirildiğine işaret eder.

Adem ve Yeryüzüne indirilişi ile ilgili ikinci ve son ayet ARAF suresindeki 7:24 ayetidir. Araf "Orta Yer" demektir. Yani orta yere bir coğrafi alanın "merkez alanı" diyebiliriz. En ilginç olanı ise,  7º 24' koordinatının Afrika kıtasının ortasına denk gelmesidir ki Adem’in yere indirilişini bildirin sure ve ayet numarası da 7:24’tür. Genel Dünya haritalarında Afrika kıtası "ORTA KITA"olarak görünmekte iken, 7º 24' koordinatı da Orta kıtanın tam ortasını gösterir.

Araf suresinin Kuran’da 7. sure olması ile Dünya’nın 7 kıtadan oluşması ve Adem’in yeryüzüne indirilişinin anlatıldığı 7:24 ayetinin de Araf suresinde olup tam da Afrika kıtasının ortasına denk gelen 7º 24' koordinatıyla eşleşmesi, ilk insan neslinin yine Afrika kıtasındaki Rift vadisinde çoğalıp yayılması, tesadüfle açıklanamayacak kadar oldukça enteresan görünmektedir. Yani Kuran, hem anlamca, hem sayısal koordinatlar olarak hedefi yine tam onikiden, yani 7:24’ten vurmaktadır.


ORTA KITANIN ORTA YERİ

7
Adem ve Eşinin Yeryüzüne İndirildiği Yer / Adem'in İndirildiği Yer
« Son İleti Gönderen: İmran Akdemir 13 Ocak 2011, 10:07:47 »
YERYÜZÜNDE  İNSAN NESLİNİN İLK OLARAK ORTAYA ÇIKTIĞI YER: AFRİKA
RİFT VADİSİ

Yeryüzünde insan neslinin ilk olarak ortaya çıktığı bölgenin Rift Vadisi ve Doğu Afrika olduğuna dair çeşitli bilimsel çalışmalardan elde edilen sonuçlar vardır. Aşağıda verilen bazı kaynaklardaki alıntılarda da bu konuyla ilgili önemli bilgiler açıklanmaktadır. Bu kaynakların birçoğu, evrimci görüşü savunan kişi ve kuruluşların görüş ve düşüncelerini içermesine rağmen, esasında Adem’in evrim sonucu olmadan yeryüzünde belirdiğini destekleyen bilgilerdir. Nasıl mı? İsterseniz önce bilimsel yollarla elde edilen bilgiler ile evrimci düşünürlerin  bu konudaki açıklamalarının kısa bir özetine bakalım:

“Yaklaşık 2.4 milyon yıl öncesine tarihlenen insan soyunun anavatanı Afrika ve Rift Vadisi’dir.”    
(Kaynak: Bilim ve Yaratılışçılık; ABD Ulusal Bilimler Akademisi.)


 “İlk insanların ortaya çıktığı Rift Vadisi nasıl oluştu?

"Yer Afrika, zaman 15 milyon yıl önce, Miyosen Çağı (20 milyon ile 5 milyon yıl öncesi arasındaki zaman dilimi). Kıtanın Avrasya ile bir kez daha çarpışmasının üzerinden sadece birkaç milyon yıl geçmiş. Çarpışma yerkabuğunu oluşturan ve kıtaların, üzerinde dev granit tekneler gibi yüzdüğü levhaların devinimiyle meydana gelmiş.
O zamanlar Afrika'nın manzarası şimdikinden çok farklıydı: Kenya ve Etiyopya'nın dağlık yükseltileri mevcut değildi ve günümüzde Rift Vadisi'nin batısında kesilen orman örtüsü Miyosen Çağı'nda Hint Okyanusu'na kadar uzanıyordu. …

Ama Rift Vadisi'ndeki jeolojik devinim, biri Kenya, diğeri Etiyopya'da iki kütlesel yer yükseltisinin ortaya çıkmasıyla şaşırtıcı sonuçlar yarattı. Yerkabuğunun derinliklerindeki magmanın devinimiyle yüzey en az 1000 metre yükselerek bu iki ülkede dağlık yükseltilerin oluşmasına yol açtı.

Yerkabuğu yukarı doğru itildikçe müthiş basınç altında çatırdıyordu. Ve sonunda basınç karşı konulamayacak kadar arttığında yerkabuğu çatladı. Kuzeydoğudan güneybatıya uzanan bir çizgide fay hatları açılırken trilyonlarca ton kaya parçası aşağı yuvarlandı. Böylece, yükselen yerkabuğunun yarılmasıyla Büyük Rift Vadisi'nin oluşumu başladı.
….

Tanzanya, Kenya ve Etiyopya boyunca vadinin tabanı göllerle ve sönmüş volkanik dağlarla kaplıdır. Ve yine bu taban, ilk atalarımızın ve onların Australopithecus* türünden kuzenlerinin kalıntıları bakımından zengin fosil yataklarıyla doludur.
Göl İnsanları, Evrim Sürecinden Bir Kesit , Richard Leakey, Roger Lewin, TÜBİTAK yayınları


İNSANIN TARİHÇESİ

İnsanın tarihini anlamanın yeni ve kesin yolu: Genlerimize bakmak

Hücrelerimizde genler bulunur. Genler, tırnaklarımızdan piyano çalma yeteneğimize kadar kim olduğumuzu belirleyen şerit benzeri bir hayat kodundan, DNA’dan oluşur. Genleri inceleyerek, atalarımızın izledikleri coğrafik yolun başlangıcının Afrika’ya, türlerimizin şafağına kadar uzandığını görebiliriz. Sonra iki kişiyi ele alıp genlerini karşılaştırdığımızda, onların daha yakın zamanlı muhtemelen Afrika’nın dışında yaşamış bir ortak ataya sahip olduğunu görebiliriz. Dahası, artık bu ataların nerede yaşadıkları ve anayurtlarını ne zaman terk ettikleri de kanıtlanabilir. Bu dikkate değer kanıtlar, birçok insanın çığır açan çalışmalarının sonucu olarak, sadece geçtiğimiz on yılda mümkün olabilmiştir.

İçimizden birçoğu bir zaman makinesi icat edip atalarımızın yaşadıkları zamana yolculuk yaptığımızda neler bulabileceğimizi merak etmiştir. Bu makine bizi nereye götürecekti? Kendimizi herhangi bir ünlü ve saygıdeğer insanla uzaktan akraba bulabilecek miydik? İlk insanlara ulaşmak için kaç kuşak geçmemiz gerekecekti? Darwin’in iddia ettiği gibi soyağacımız maymunlara ve onun da ötesinde solucanlara ve tekhücreli varlıklara mı uzanıyordu? Okuldaki biyoloji derslerinden bunun böyle olması gerektiğini biliyoruz, ama tıpkı öldükten sonra ne olacağımız konusu gibi, bu konuyu da tam anlamıyla kavramak güç.

Teknolojik gelişmelerde atılan adımlara o kadar alıştık ki, her yeni adımda kafamızdaki acaba soruları azalıyor. Çok yakın bir tarihe kadar, genetik bilimciler, bizim dünyayı nasıl fethettiğimizin ayrıntılı tarihini çizmek için genlerden faydalanmayı ancak rüyalarında görebilirlerdi. Onların kötümser olmalarının nedeni, inceledikleri genlerin büyük kısmının her kuşakta birbirine karışması ve toplumların çoğunda ortak olarak görülmesiydi. Onların görevleri daha önce oynanmış bir iskambil oyununu, karıştırıldıktan sonraki haliyle bir kâğıt destesinden yeniden yaratmaya çalışmaktı. Dolayısıyla değil türlerimizin başladığı zamana, birkaç yüzyıl öncesine giden bir genetik soyağacını doğru bir şekilde çıkarmak bile neredeyse imkânsızdı. İnsanların çoğu derilerinin altında birbirine çok benziyordu, o zaman nereden başlanabilirdi?

Adem ile Havva genetik soyağacı

Adem ile Havva kolları diye adlandırılan cinslere özgü genetik kolların kullanımı, geçtiğimiz on yılda her şeyi değiştirdi. Bütün diğer genlerden farklı olarak, mitokondriyal DNA (hücre çekirdeğinin dışındaki bir gen koleksiyonu) bize sadece annelerimizden kalır, Y kromozomu da sadece erkeklerden. Bu iki cinse bağlı gen seti hiçbir karışma olmadan kuşaktan kuşağa değişmeden aktarılır ve böylece atalarımıza, ilk primatlara kadar izlenebilir. Böylece biri annelerimizden biri de babalarımızdan olmak üzere iki ailevi genetik soyağacı kurabiliriz. Sonuç olarak, herhangi bir toplulukta, bu topluluk ne kadar geniş olursa olsun, bu iki genetik soyağacı yoluyla herhangi iki bireyi izleyip ağaçtaki en yakın ortak atalarına ulaşabiliriz. Bu ata 1500 ya da 150 binyıl önce yaşamış olabilir ama, bütün atalara bu yeni kurulmuş Adem ve Havva genetik soyağacında bir yer ayrılabilir. Bunlar, modern insanın genetik kollarının gerçek dalları olan gerçek ailevi soyağaçlarıdır.

Her ağaçtaki dalların her biri tarihlenebilir (Her ne kadar bu tarihlerin doğruluğu tam olarak kesinlik kazanamamış olsa da). Birçok bölgesel insan soyağacı, belli açık sınır işaretleri kullanarak kenarların birleştirilmesi yoluyla tıpkı bir yapboz gibi birbirine uyumlu hale getirilmiştir. Böylece Afrika’dan dünyanın her köşesine yayılan bir Adem ile Havva genetik dalları resminin parçaları geçtiğimiz on yılda bir araya getirilmiştir. Sonunda bütün yapının parçaları arasında bir bağ oluşup anlam kazanmaya başladığında, tıpkı yapbozda olduğu gibi tatmin edici bir görünüm elde ediliyor; kalan parçalar ne kadar çok olursa olsun, artık ağacın ve haritanın üzerine giderek artan bir kolaylık ve hızla yerleştirilebiliyor. Bütün dallarıyla ağaç artık dünya haritasının üzerine yayılıp, atalarımız ve onların genetik kollarının dünyayı fethederken nerelerden geçtiklerini gösterebilir.

Elde edilen yeni bilgiler, son 150 binyılın kültürel ve biyolojik öyküsündeki çelişkilerin bazılarını çözmüştür. Öyle ki, o dönemin bölgesel insan fosili kalıntılarını bile hayatın genetik ağacında doğru yerlere yerleştirebiliriz.

Birçok sorunun yanıtı bulunmuştur. Elde edilen sonuca göre, dünyanın yoğun ileri geri prehistorik hareketler ve karışmalarla ortak bir genetik döküm potası olması şöyle dursun, modern insan yayılımında rol alan insanların çoğu tutucu bir şekilde ilk defa atalarının kurduğu kolonilere sıkışıp kaldılar. Bu yerlerde Son Buzul Çağı’nın öncesinden beri ikamet etmektedirler. Ayrıca son 80 binyılın spesifik göçlerinin tarihlerini de belirleyebiliriz.


“Hepimizin Kökeni Afrika”

Uzun süredir uğraşılan başka birçok arkeolojik sorun, yeni genetik soyağaçlarıyla çözülmüştür. Bunlardan biri “Afrika-kökenlilik” (Out of Africa) ile “ Çok-bölgelilik” (Multi- regional) teorileri arasındaki çatışmadır.
Afrika-kökenlilik görüşünü destekleyenler, Afrika dışındaki bütün modern insanların 100.000 yıl önce Afrika’dan yayılan bir göçten geldikleri kanaatindedir. Bu büyük göçün sonucunda dünyadaki daha eski bütün insan tipleri yeryüzünden silinmiştir. Çok-bölgelilik teorisini savunanlar ise, Avrupa’daki Neanderthaller ve Uzakdoğu’daki Homo Erectuslar gibi eski insan tiplerinin şimdi bütün dünyada gördüğümüz yerel ırklara doğru evrim geçirdiklerini öne sürer.

Şimdi yarışmayı kazananın Afrika-kökenlilik görüşü olduğu anlaşılmıştır; çünkü yeni genetik soyağaçları son 100.000 yıl içinde doğrudan Afrika’ya uzanmaktadır. Daha eski insan türlerinden kalan Adem ile Havva genetik kollarının hiçbiri bizim genetik soyağacımızda bulunmuyor, elbette bizim Neanderthaller’den farkımızı ölçebileceğimiz ağacın kökeni hariç. Neanderthaller’in eski mitokondriyal DNA kullandıkları tespit edilmiş, genetik açıdan öyle sınıflandırılmışlardır ve görünen o ki, bizim atalarımızdan ziyade kuzenlerimizdirler. Onlarla bir başka ortak atayı paylaşıyoruz: Homo helmei.”

Kimi Afrika-kökenlilik teorisi taraftarları ise, Avustralyalılar, Asyalılar ve Avrupalıların ayrı Homo sapiens göçleri halinde Afrika’dan yayıldıklarını iddia etmişlerdir. Oysa durum böyle değildir: Eril ve dişil genetik soyağaçları Afrika’dan yayılan sadece bir tek dalı gösteriyor. Modern insanların Afrika’dan dışarı sadece bir tek büyük göçü olmuştu; her cinsel dalın, Afrikalı olmayan bütün herkesin annesi ve babası olan bir tek ortak genetik atası vardı.”

Stephen Oppenheimer

http://evrimgercegi.blogcu.com/Insanin+Evrimi
http://www.bradshawfoundation.com/journeyGörüldüğü üzere evrimci görüş de İnsan soyunun tek atasının olduğunu ve yeryüzünün ancak bir yerinden çıkıp göçlerle dünya coğrafyasında yayılıp dalandıklarını bilimsel (DNA) verilerle açıklamaktadırlar.  

NATIONAL GEOGRAFIC KURUMUNUN  DNA ANALİZİ ÇALIŞMALARI
(THE  GENOGRAFIC  PROJECT)

İnsan evrimi üzerindeki çalışma ve yayınlarıyla da tanınan National Geografic  kurumu, son yıllarda insanların DNA analizlerini yaparak genlerine ait köklerinin coğrafik olarak nerelerden geldiğini belirleyen bir proje üzerinde çalışmaktadır. Bu proje kapsamında, kendisine ait bir DNA örneği gönderen kişilere Y-cromosome DNA testi serifikası  adı altında bir belge de verilmektedir.

HEYECAN VERİCİ BİR DNA ANALİZİ: NEREDEN GELDİK?
12.07.2010
TLETSERUK Nahit Serbes

Sözü fazla uzatmadan bana gönderilen genetik raporu yayınlıyor ve yorumu okurlara bırakıyorum.

Amerika’dan gelmiş olan genetik raporumun Türkçe tercümesi ve İngilizce'si çok uzun olduğundan, tamamını okumak, öğrenmek isteyen kardeşlerimiz http://www.circassian.us sitesine girip tamamını okuyabilirler, inceleyebilirler. Özeti ise, aynen aşağıdaki gibidir.

Atalarınızın göç yolculuğu hakkında bilinen hususlar
Atalarınızın tarihini gösteren genetik işaretler tüm Afrikalı olmayan insanların ortak işareti olan M168’e kadar, 60.000 yıl öncesine gitmektedir. Atalarınızın güzergâhlarını gösteren haritaya bakacak olursanız, Haplogroup R1a1 üyelerinin aşağıdaki Y-kromozom işaretlerini taşıdıklarını göreceksiniz:

M168 >P143 > M89 > L15 > M9 > M45 > M207 > M173 > SRY10831.2 > M17

M168 ilk atanız

Ortaya çıkma tarihi: 50.000 yıl önce, köken yeri: Afrika, İklim: buz çağı                  
Sizin soyunuzda ilk genetik işarete yol açan erkek kuzeydoğu Afrika’da Rift vadisi bölgesinde, 31.000 ila 79.000 yıl önce yaşadı. Göçmen atalarınız elverişli havayı ve avladıkları hayvanları takip ettiler…                     
http://www.circassiancenter.com/cc-turkiye/yorum/tns/027_heyecan.htm
Bu kısa açıklamalarla birlikte bu konuya görsel olarak açıklık getirecek National Geografic kurumuna ait iki haritayı inceleyelim. Bu haritalar, kurumun  çalışmalarını göstermekte ve ilk insanlar olan Adem ile Havva’nın ilk olarak yeryüzünde ortaya çıktığı Doğu Afrika - Rift Vadisine dair bilgileri ve göç yollarını açıklamaktadır.    


KURAN’ DA İLK İNSANIN DÜNYA ÜZERİNE  İNDİRİLİŞİNİ BİLDİREN İLK AYET:
 2 (BAKARA) : 36

Yukarıdaki  kaynaklarda ve daha birçoğunda, bilimsel verilerin yanı sıra evrimci görüşü savunan kişi ve kuruluşların kendi görüş ve düşünceleri doğrultusundaki açıklamalarını da içermektedir. Biz, sadece bilimsel yollarla elde edilen DNA göç yollarının haritalarını ele alacağız. Son 10 yılda ortaya çıkan bu bilimsel bilgilerin yeraldığı haritalarda, insan neslinin ilk ortaya çıktığı yerle ilgili olarak, neredeyse noktasal koordinatlarla belirlenebilecek kadar belirgin bir bölge gösterilmektedir. Daha önce, sure ve ayet numaraları ile coğrafi enlem-boylam koordinatları arasındaki mucizevi ilişkiyi açıkladığımız bölümlerdeki gibi bir çıkarımı burada da uyguladığımızda yine çok ilginç bir sonuçla karşılaşmaktayız.

Yukarıdaki haritalarda görüldüğü üzere bahsettiğimiz bölge, Kuzeydoğu Afrika’da Rift Vadisinin geçtiği ve bugünkü Kenya-Etiyopya sınırları içinde sayılabilecek bir toprak parçasını içermektedir. Kuran’da bu coğrafi bölge ile ilgili bir kanıt aramaya çalıştığımızda, yaratılan ilk insanlar olan Adem ve Havva’nın yeryüzüne indirilişine dair açıklamaların bulunduğu vahiylerin, Kuran’daki dizilişe göre ilk olarak hangi ayette geçtiğine dikkat etmemiz gerekecektir. Çünkü İLK İNSAN  ve YERE İNDİRİLİŞİNİ BEYAN EDEN İLK AYET anlamca birbirleriyle bir ahenk oluşturmaktadır. Basit bir araştırmayla, İlk insanın yaratılışını anlatan konu ilk kez Bakara suresinin başlarında geçer. Adem ve Havva’nın “Yeryüzüne” intikal edilişinden bahseden ilk ayetin 2. sure olan Bakara Suresinin 36. ayeti olduğunu kolayca belirleyebiliriz.

Coğrafi mucizelerle ilgili olarak diğer bölümlerde açıklandığı şekilde, sure numarasını enlem, ayet numarasını ise boylam değeri olarak ele alıyorduk. Ancak, sure ve ayet numaralarının doğal olarak pozitif tamsayı olması nedeniyle, coğrafi haritada kuzey enlemlerinin ve doğu boylamlarının pozitif bölgesinin olması gerekmektedir. Bu nedenle Kuran’daki coğrafi işaretle ilgili herhangi bir sure no ve ayet no, grafik düzlemindeki +x ve +y ‘nin kesiştiği bir noktayı temsil eder. İşte, Kuran’da ilk defa Adem ve eşinin yeryüzüne aktarılmasını beyan eden 2:36 ayetinin koordinat sistemine denk gelen noktası, mucizevi şekilde bilimsel araştırmalarda belirtilen bölgeyle tamtamına denk gelen o meşhur Rift vadisini göstermektedir.  Başka bir deyişle, Kuran’da Adem ve eşinin yeryüzüne atılmasını anlatan ayetin sure ve ayet numarası, yeryüzü haritasında uyarlanmış koordinat olarak  hedefi  tam onikiden vurmaktadır.  

(E.Y)
Alıntı
2 (BAK ARA): 36
Şeytan, onları oradan kaydırıp bulundukları yerden çıkarttı. Nihayet,
"Birbirinize düşman olarak aşağı inin.
Yeryüzünde
 belli bir süre kalıp yaşayacaksınız," dedik.
2:36 ayetinin denk geldiği  2:36 Koordinatları ve Doğu Afrika’daki  Rift Vadisi (Rift Valley)
8
Sitemizin
KURAN ÇALIŞMALARINDA YENİ BİLİMSEL BULGULAR
adlı kategorisinde yer alan bilgilerin, Yeni Bilimsel Bulgular Işığında
"KURAN'DAN YENİ MUCİZELER & İNANÇ EVRENİNDE YENİ UFUKLAR" (Tarık Taşpınar)
adlı kitaptan alıntılayarak  hem tanıtım, hem bu bilgilerden yeterince yararlanılması açısından sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Bu konularda görüş, eleştiri veya ek bilgi vermek isteyenler,  
www.yenimucizeler.com
adresine başvurabilirler.


Bu kitaptaki bilgilerin www.yenimucizeler.com sitesindeki kategori ve konu başlıkları listesi:

KURAN'DA COĞRAFİ MUCİZELER

   Ankebut Suresinde Mucizevi İşaretler "AD ve SEMUD"       
   Lut Gölü'nün Coğrafi Konumu   
   Hz. Musa'nın Kızıldenizi'i Yardığı Yer   
   Ankebut Suresinde Neden Paralel ve Meridyenlere Dair İşaretler Vardır?   
   Neml Suresi - Himalayalar   
   Bakara Suresi - İbrahim'in Beyti Kurduğu Yer   
   Sebe Suresi - Arim Seli   
   Furkan Suresi - Bahreyn / Furat   
   Rahman Suresi - Baltık Denizi (Karışmayan Denizler)   
   "Deniz" Kelimesinin Geçtiği Bazı Ayetler ve Enlem - Boylamlar

   
EVRENSEL BOYUTTAKİ YARATILIŞIN KURAN'DAKİ ZAMAN BİRİMİ
   
   Kuran'a Göre Ölçü 50 Bin Yıldır   
   Evren'in 6 Günde Yaratılması / Karanlık ve Aydınlığın Yaratılması
   Yerküre'nin 2 Günde Yaratılması   
   Gıdaların 4 Günde Takdiri   
   Arş ve Su (Mai)   
   Big Bang'tan Sonraki Dinlenme Dönemi (Farklı bir bakış)

   
ÜSTÜMÜZDEKİ 7 YOL  
   
   Göğün Tabakalar Halinde Yaratılması   
   Yerküre ve Göklerin 7 Gök olarak Düzenlenmesi   
   7 Kat Gök ve Üstümüzdeki 7 Yol      
   HUBUK - Evren'deki Gravitasyon (Kütle Çekimi) Dalgaları
   

EVREN SİSTEMATİĞİNDE YENİ BİLİMSEL BULGULAR VE KURAN'DAKİ İŞARETLER  

   Dünya'nın Yuvarlaklığına ve Evren'deki Döngüsel Hareketlere Kuran'dan İşaretler   
   Dünya'nın Uzayı Üzerine Sarması   
   Göklerdeki Rızıklar   
   Uzayda Su   
   Gökteki Dağlardan İnen Dolu (Buz Kütleleri)   
   Gökteki Burçlar   
   Ay'ın Parlak ve Nurlu Kılınması   
   Yerküre'nin Uçlarından Eksiltilmesi   
   Yüce Allah'ın Nur'unun Temsili ve Samanyolu Galaksisi   
   (Mearic:4) 50 Bin Yıldan Oluşan Günler (Farklı Bir Yorum)   
   Tarık Suresi - Delen Yıldız: Madde Jetleri
   

KURAN - MODERN BİLİM - KIYAMET  
   
   Yeryüzünün Kıyametten Önce Kuru Bir Toprak Haline Gelmesi   
   Kıyametle İlgili Ayetler ve Modern Bilimin Verileri Arasındaki Uyum   
   Duman - Galaksi Merkezi - Yaklaşan Kıyamet   
   Kari'a: Kıyametle Gelen ve Şiddetle Çarpan Ses   
   Tutuşturulan Denizler - Karadelikler - Radyo Dalgaları - Tuzlu Su   
   Galaksilerin Çöküşü (Galaktik Kıyamet)   
   Evren'deki 4 Temel Kuvvet ve Kıyamette Arş'ı Taşıyan '8' (Evren Geometrisi Modelleri)


KURAN VE MODERN BİLİMİN UYUMU  
   
   Vakıa Suresinde Atomaltı Parçacıklar (KUANTUM)   
   "HUR-İ İYN" Kavramı ve Yörüngelerde Dönen Elektronlar   
   Şems (Güneş) Suresi ve Helyum Elementi   
   "Ateş Kasırgası" Nükleer Patlama   
   Kuran'da Karbon Elementi   
   Ayetlerde Kromozoma Dair İşaretler   
   DNA - Bilimsel Araştırmalar ve Ayetlerle Uyumu   
   Ayetlerde Zigota Dair İşaretler   
   Derinin Yumuşaması   
   Bel ile Kaburga Arasından Çıkan ve Atılan Sıvı   
   (İsra: 13) Boyuna Bağlanan Kuş ve Tiroid Bezi   
   İnsanlık Tarihindeki En Büyük Bilimsel İllüzyon "EVRİM"
   

KURAN'IN SAYISAL SİSTEMİ: İKİZKOD 7 & 19 (EL-MESANİ)
    
   Kuran'ın Korunduğunun İşaretleri   
   7-19 İkizkod (El-Mesani) Matematiksel Sistem   
   İkizkod 7 & 19 Adlı Kitaptan Bazı Bilgiler ve Matematiksel Tablolar   
   Gezegen 7 ve 19 AU Uranüs'ün Secdesi   
   Zaman Birimindeki 7-19'lu Kilit
Sayfa: [1]
free counters